-
-
-
Özel Kalem Müdürlüğü

Davut Paralı

Davut PARALI
Özel Kalem Müdürü

Başkanlık makamının dışa açılan penceresi olan  Özel Kalem Müdürlüğü, başkanlığın bütün kurum, kuruluş ve kişilerle olan ilişkilerini düzenler. Başkanlık makamı bu iletişim zemini üzerinden faaliyetlerini  sevk ve idare eder.

Bu kapsayıcı özelliği nedeniyle makamın dışa vereceği imajı doğrudan belirler. Özel Kalem Müdürlüğü'nden yansıyacak her türlü hareket, yaklaşım tarzı, konuyu ele alış biçimi bütün üçüncü şahıs ve kurumların izlenimlerini şekillendirir.

Özel Kalem Müdürlüklerinin dizaynı, buralarda çalıştırılan personel, birimin sorumlularının eğitimi, iletişim yaklaşımı, başkanlığın dışa verdiği imajı birinci dereceden belirleyen faktörlerdir.

Özel Kalem Müdürlüklerinin her açıdan yetkinlikleri, verimli çalışmaları, hızlı iletişim kurmaları ve ne olursa olsun duygularını işlerine yansıtmamaları, onların profesyonelliklerinin ölçütüdür. Bu nitelik ve ölçüler, başkanlığın işlerinin daha hızlı sonuç almasını sağlar. Hız, zaman kazanımı ve daha çok bilgi demektir. Bilgi ise birimin, dolayısıyla başkanlıığın hareket kabiliyetini oldukça verimli hale getirir.

Özel Kalem'de aksayan her şey, başkanlığın aksaması anlamına gelir. Özel Kalem Müdürlükleri daima bu sorumlulukla davranmak ve buna göre organize olmak durumundadırlar. Kurum içindeki bütün diğer birimler de bu gerçeğe göre kendini konumlandırmalıdır.

Kağıthane Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, sekretarya çalışmaları ile başkanlık randevularını ve günlük programı düzenler. Müdürlük bünyesinde bir başka ekip, vatandaşlardan gelen iş ve ihtiyaç taleplerini alır, karşılık bulması için gerekli organizasyonları yapar. Bir başka çalışma grubu ise kadın, gençlik ve çocuk meclislerinin organizasyonlarını düzenler. Basın ile ilişkileri takip eden, bu tip görüşmeleri organize eden arkadaşlarımız da bu bünye içinde yer alır. Müdürlük bütün bu çalışmaları topyekun organize ve takip eder.

 

Özel Kalem Müdürü
Davut PARALI  dparalikagithane.bel.tr Tel: 0212 295 68 00