-
-
-
Emlak İstimlak Hizmetleri
 • a) Çeşitli kanunlarla tapu almaya hak kazanan kişilere tapularının verilmesi işlemlerinin yapılması.
 • b) Kağıthane sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı parsellerin belediye adına devir ve hak sahiplerine tapularının verilmesi işlemlerinin yapılması.
 • c) İpotekli olarak tapularını almış kişilere ait taşınmazların ipotek ve takyitlerinin terkin işlemlerinin yapılması.
 • d) İmar Uygulaması sonucunda ipotek konmuş olan parsellerin ipotek terkin işlemlerinin yapılması
 • e) Belediye mülkiyeti veya tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiralama veya başka bir kamu kuruluşuna bedelsiz tahsis işlemlerinin yapılması.
 • f) Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması.
 • g) Yol fazlalıkları veya şahıs ile hisseli taşınmazların satış işlemlerinin yapılması.
 • h) Belediye mülkiyetinde olduğu halde tapu tahsis belgesi olmayan taşınmazlar için ecri misil uygulamalarının yapılası.
 • i) Belediye Mülkiyetinde olup da İmar Affı Yasası kapsamına girmeyen taşınmazların, satış işlemlerinin yürütülmesi.
 • j) İmar Planlarında yeşil alan veya güzergahlarında kalan vatandaşlara enkaz bedeli ve yer tahsisi işlemlerini yapmak.
 • k) Belediyeye ait lojman ve sosyal tesislerin tahsis işlemleri yaparak bakım ve onarımlarının sağlaması.
 • l) Belediye taşınmazları ile ilgili satın alma, satma, kiraya verme, kiralama, trampa,  mülkiyetin gayri aynı hak tesisi gibi işlemlerin yapılması.
 • m) Belediye emlakinin değerlendirilmesi, korunması, en karlı şekilde isletilmesi ve imar tescillerinin yapılması konularında diğer birimlerle koordinasyonun sağlaması.
 • n) Her türlü taşınmazın alım ve satım işlemlerinin yapması.
 • o) Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan hazine arazilerinin İmar Kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemlerinin yapması.
 • p) Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yer alan taşınmazların devir ve tahsis işlemlerinin yerine getirilmesi.